น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ FIFA55 BNK

น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ FIFA55 BNK
กลับมาพบกับคาสิโนออนไลน์ของเรากันเช่นเคยครับ ตอนนี้คาสิโนออนไลน์ของเราจะมาในรูปแบบของ เกมน้ำเต้าปูปลาออนไลน์กันครับ สำหรับวันนี้ ที่เราจะพาทุกคนมารู้จักกับทเกมลูกเต๋าสุดฮิต

ที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดจากเกมไฮโลนั้นเองครับและนั้นก็คือเกม “น้ำเต้าปูปลา” ที่หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและคงต้องคู่กับคนต่างกันเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ซึ่งการเล่นโดยทั่วไปและกติกา ในการเล่นนั้นก็จะมีรูปแบบทีความคล้ายกันมาก ต่างกันเพียงแค่รูปสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนจากตัวเลข มาเป็นรูป ต่างๆ เช่น น้ำเต้า , ปู , ปลา , เสือ

ที่คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี ซึ่งหลายๆคนที่เคยเล่นไฮโลและเปลี่ยนมาเล่นน้ำเต้าปูปลาก็มีไม่กี่เหตุผล ข้อดีของการเล่นน้ําเต้าปูปลาก็คือ เราจะไม่ต้องมานั่งคำนวณแต้ม นักเดิมพันหลายๆคน จึงได้เปลี่ยนมาให้ความสนใจเกม น้ำเต้า ปู ปลา ค่อนข้างมาก และสำหรับนักเดิมพันที่เล่นเป็นอยู่แล้ว ก็คงไม่ยากสำหรับกินพนันนี้

เเต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยแล่น วันนี้ FIFA55 BNK จะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ กติกาและวิธีในการเล่น น้ำเต้า ปู ปลา กันครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า น้ำเต้า ปู ปลา จะมีวิธีการเล่นที่เหมือนกันกับ ไฮโล

น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ FIFA55 BNK
น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ FIFA55 BNK

เพียงแต่ว่าหน้าของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก จะมีรูปภาพต่างๆ แทนการใช้ตัวเลขเท่านั้นเองครับจ า ก นั้ น ใ ห้ เ ร า ว า ง เ ดิ ม พั น  แ ล ะ เ ริ่ ม ก า ร เ ข ย่ า เ มื่ อ เ ปิ ด อ อ ก ม า ถ้ า ลู ก เ ต๋ า ไ ป อ ยู่ ที่ รู ป ใ ด ที่ เ ร า เ ลื อ ก ไ  ว้ เ ร า ก็ ไ ด้  ก็

ค ล้ า ย ๆ กั บ ก า ร ที่ เ ร า แ ท ง แ ต้ ม สู งต่ำ ป ร ะ ม า ณ นี้ ล่ ะ ค รั บ ก็ อ ย่ า ง ที่ เ ค ย บ อ ก ไ ป ว่ า ที่ ห ล า ย ๆ ค น เ ลื อ ก ม า เ ล่ น น้ำ เ ต้ า ปู ป ล า เ พ ร า ะ ว่ า เ ล่ น ง่ า ย ไม่ต้องนับแต้ม ดูที่รูปภาพอย่างเดียวนั้นแหละคับ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > >