เกมคาสิโน ที่ฮิตอีกหนึ่งเกม ที่มีชื่อเรียกว่าไฮโล

เกมคาสิโน ที่มีชื่อเรียกว่าไฮโล

อย่างที่รู้ๆกันสำหรับในสังคมไทยในปัจจุบัน การพนันเป็นสิ่งที่แพร่หลาย ในยุคนี้ แต่จะมีเกมการพนันตัวไหนบ้าง ที่นักพนันสนใจและเลือกเดิมพัน อย่างกับเว็บคาสิโนออนไลน์ fifa55 ก็มีเกมคาสิโนให้นักเดิมพันได้เลือกเล่นมากมายแต่

วันนี้เราจะมายกตัวอย่าง เกมคาสิโน ที่มีชื่อเรียกว่าไฮโล สำหรับไฮโลไม่ได้มีแค่ในคาสิโนแต่ยังมีทั้งคาสิโนออนไลน์และบ่อนการพนันทั่วไปถือว่าเป็นเกมที่ นักพนันให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเกมไฮโล ของ fifa55มีหลักการแทงดังนี้
เกมไฮโลแบบเต็งหนึ่ง คือการแทงไฮโลโดยการแทงแต้ม 1-6 หลักการ แทงไฮโลแบบนี้

แบบเต็งหนึ่ง เหมาะสำหรับ นักเดิมพันหรือนักพนันหน้าใหม่ ไปหัดเล่น
เกมไฮโลแบบโต๊ด คือ การแทงไฮโลโดยมีการเล่นลูกเต๋า 2 กับ 3 ลูก แต่ในการแทงนั้นจะต้องแทงทีละ 2 แต้ม
สำหรับการแทงแบบ โต๊ดอย่างนี้ ส่วนมากจะเป็นพวกนักเดิมพันที่มีสกิลการเล่นที่สูง รายการแทงแบบโต๊ด ยังได้ค่าตอบแทนสูงกว่าการแทงเต็งและสูงต่ำอีกต่างหาก

เกมคาสิโน ที่ฮิตอีกหนึ่งเกม ที่มีชื่อเรียกว่าไฮโล
เกมคาสิโน ที่ฮิตอีกหนึ่งเกม ที่มีชื่อเรียกว่าไฮโล

เกมไฮโลแบบสูง – ต่ำ คือ การแทงแต้มของลูกเต๋าทั้งหมด 3 ลูก สำหรับคำว่าแทงต่ำคือ แต้มของลูกเต๋าทั้งสามลูกที่มีการนับรวมกันแล้วได้ ตั้งแต่ 3-10 แต้ม และคำว่าแทงสูงคือ แต้ม ของลูกเต๋าทั้งสามลูกที่มีการนับรวมกันแล้วได้ 12-18 แต้มนั่นเอง หากทายถูกก็จะได้รับเงิน

รายการเดิมพันสูงต่ำก็มีหลักการคล้ายๆกันกับการเดิมพันแบบเต็งหนึ่งเหมาะ กับนักพนันหน้าใหม่เช่นกัน
เกมไฮโลแบบ 11 ไฮโล คือ การแทงไฮโล ซึ่งแต้มของลูกเต๋าแห่งการเสี่ยงทายทั้งหมด 3 ลูก แล้วจะมีผลรวมทั้งหมด 11 แต้ม จึงจะเรียกว่า 11 เกมไฮโล สำหรับการแทงแบบ 11 ไฮโลเป็นการแทงที่เสียงสูงมากเพราะโอกาสที่

จะออก 11 ไฮโลนั้นมีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นนักเดิมพันจะต้องชำนาญและเก่งจริงๆ และที่สำคัญการแทงแบบนี้ได้ค่าตอบแทน สูงที่ สุ ด   เ พ ร ะ โ อ ก า ส อ อ ก มั น น้ อ ย
นี่ คื อ ห ลั ก ก า ร ก า ร เ ล่ น ข อ ง ไ ฮ โ ล   ที่ fifa55 นำ ม า ฝ า ก เ พื่ อ น ๆ สำ ห รั บ นั ก เ ดิ ม พั น ที่ เ พิ่ ง เ ข้ า ม า เ ล่ น ค า สิ โ น อ อ น ไ ล น์ เ ข้ า ไ ป ศึ ก ษ า   ห รื อ ค น ที่   เ พิ่ ง จ ะ หั ด เ ล่ น ไ ฮ โ ล ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > >